Galeria

I edycja Konferencji                                                                                                    Autorzy zdjęć
"Dziedzictwo Rzemiosła Artystycznego
- tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja"
Konferencji towarzyszyła Wystawa
„Zachować ekspresję czyli o konserwacji rzemiosła afrykańskiego” 
 
Konferencja w Toruniu