Strona główna

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej, III Konferencji Naukowej "Dziedzictwo Rzemiosła Artystycznego - tradycyjne techniki oraz nowoczesna konserwacja i restauracja" organizowanej przez pracowników Katedry Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby (WSzP, UMK).

Najbliższa edycja konferencji odbędzie się 16 listopada 2023 r.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej problematyki badawczej i konserwatorskiej zabytków rzemiosła artystycznego wykonanych z użyciem takich materiałów jak: drewno, szkło, ceramika, kość słoniowa, szylkret, masa perłowa, laka czy metal.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje techniki wykonania i zdobienia przedmiotów rzemiosła artystycznego, metodykę badań, przyczyny niszczenia obiektów zabytkowych oraz sposoby ich konserwacji, przechowywania i ekspozycji.

Konferencja skierowana jest do osób zajmujących się badaniami materiałoznawczymi, historią technik rzemieślniczych, konserwatorów zabytków oraz pracowników muzeów.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa oraz warsztaty. Więcej szczegółów już wkrótce. Zachęcamy do uczestnictwa. Liczymy na Państwa udział.

Łączymy wyrazy szacunku
Komitet Organizacyjny

WAŻNE DATY

Termin nadsyłania abstraktów 15 czerwiec 2023
Akceptacja abstraktów 15 lipiec 2023
Rejestracja/Płatność 15 wrzesień 2023
Termin konferencji 16-17 listopad 2023
Termin nadsyłania publikacji 15 listopad 2023

 

Konferencja w Toruniu