OPŁATY

Udział w konferencji jest płatny - 200 zł/os. (studenci - 100 zł/os.) na konto:

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bank Millennium S.A. w Warszawie

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem: Rzemiosło, imię i nazwisko Uczestnika konferencji.

Dodatkowo przy wpłatach z zagranicy należy podać:

SWIFT: BIG B PL PW

IBAN: PL45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

UWAGA! W przypadku przelewów grupowych prosimy o podanie wszystkich nazwisk Uczestników.

UWAGA! Uczestnicy z UMK proszeni są o wcześniejszy kontakt w celu przygotowania noty księgowej.

Na wpłaty dokonane przelewem na konto Uniwersytetu (z pominięciem osób fizycznych) Kwestura wystawia, po otrzymaniu wpłaty, fakturę VAT i wysyła ją do wpłacającego. Fakturę VAT dla osoby fizycznej wystawia się tylko na jej żądanie. Fakturę można wystawić wyłącznie na wpłacającego.

 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

Konferencja w Toruniu